Autors:

 • Šmits, P. (1912). Etnogrāfisku rakstu krājums. Rīga: J. Misiņš. LFK Et ŠMITS 600 1912
 • Šmits, P. (1923). Etnogrāfisku rakstu krājums, 2. Rīga: A. Gulbja apgāds. LFK Et ŠMITS 600 1923
 • Šmits, P. (1926). Latviešu mītoloģija. Rīga: Valters un Rapa. LFK M ŠMITS 600 1926
 • Šmits, P. (1937). Latgaliešu pasakas. Rīga: latviešu folkloras krātuve. LFK KM ŠMITS 600 1937

Redaktors, sastādītājs:

 • Šmits, P. (Red.). (1922). Tautas dziesmas: papildinājums Kr. Barona “Latvju dainām”, 1. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-T TAUTAS 921 1936
 • Balodis, Fr., Šmits, P., Tentelis, A. (Red.). (1932). Latvieši: rakstu krājums, 2. Rīga: Valters un Rapa. LFK LVK LATVIE 802 1932
 • Šmits, P. (Red.). (1933). Kuršu kāpu folklora. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK KM KURŠU 787 1933
 • Šmits, P. (Red.). (1937). Tautas dziesmas: papildinājums Kr. Barona “Latvju dainām”, 2. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-T TAUTAS 921 1937
 • Šmits, P. (Red.). (1938). Tautas dziesmas: papildinājums Kr. Barona “Latvju dainām”, 3. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-T TAUTAS 921 1938
 • Šmits, P. (Red.). (1939). Tautas dziesmas: papildinājums Kr. Barona “Latvju Dainām”, 4. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK KM ŠMITS 600 1939
 • Šmits. P. (Sak.). (1948). Skaistākās latviešu pasakas, 1. Rīga: J. Kadiļa apgāds. LFK LFI ŠMITS 600 1948
 • Šmits. P. (Sak.). (1948). Skaistākās latviešu pasakas, 2. Rīga: J. Kadiļa apgāds. LFK LFI ŠMITS 600 1948
 • Šmits. P. (Sak.). (1948). Skaistākās latviešu pasakas, 3. Rīga: J. Kadiļa apgāds. LFK LFI ŠMITS 600 1948

Latviešu pasakas un teikas (1925-1936):

 • Šmits, P. (Red.). (1925). Latviešu pasakas un teikas, 1. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1925-1
 • Šmits, P. (Red.). (1926). Latviešu pasakas un teikas, 2. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1926-2
 • Šmits, P. (Red.). (1927). Latviešu pasakas un teikas, 3. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1927-3
 • Šmits, P. (Red.). (1927). Latviešu pasakas un teikas, 4. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1927-4
 • Šmits, P. (Red.). (1929). Latviešu pasakas un teikas, 5. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1929-5
 • Šmits, P. (Red.). (1929). Latviešu pasakas un teikas, 6. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1929-6
 • Šmits, P. (Red.). (1931). Latviešu pasakas un teikas, 7. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1931-7
 • Šmits, P. (Red.). (1932). Latviešu pasakas un teikas, 8. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1932-8
 • Šmits, P. (Red.). (1933). Latviešu pasakas un teikas, 9. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1933-9
 • Šmits, P. (Red.). (1934). Latviešu pasakas un teikas, 10. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1934-10
 • Šmits, P. (Red.). (1935). Latviešu pasakas un teikas, 11. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1935-11
 • Šmits, P. (Red.). (1936). Latviešu pasakas un teikas, 12. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1936-12
 • Šmits, P. (Red.). (1936). Latviešu pasakas un teikas, 13. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1936-13
 • Šmits, P. (Red.). (1936). Latviešu pasakas un teikas, 14. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1936-14
 • Šmits, P. (Red.). (1937). Latviešu pasakas un teikas, 15. Rīga: Valters un Rapa. LFK PP-V ŠMITS 600 1937-15

Latviešu tautas teikas un pasakas (1962-1970):

 • Šmits, P. (1962). Latviešu tautas teikas un pasakas, 1. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1962
 • Šmits, P. (1963). Latviešu tautas teikas un pasakas, 2. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1963
 • Šmits, P. (1964). Latviešu tautas teikas un pasakas, 3. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1964
 • Šmits, P. (1964). Latviešu tautas teikas un pasakas, 4. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1964
 • Šmits, P. (1965). Latviešu tautas teikas un pasakas, 5. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1965
 • Šmits, P. (1966). Latviešu tautas teikas un pasakas, 6. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1966
 • Šmits, P. (1966). Latviešu tautas teikas un pasakas, 7. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1966
 • Šmits, P. (1967). Latviešu tautas teikas un pasakas, 8. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1967
 • Šmits, P. (1967). Latviešu tautas teikas un pasakas, 9. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1967
 • Šmits, P. (1968). Latviešu tautas teikas un pasakas, 10. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1968
 • Šmits, P. (1968). Latviešu tautas teikas un pasakas, 11. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1968
 • Šmits, P. (1968). Latviešu tautas teikas un pasakas, 12. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1968
 • Šmits, P. (1969). Latviešu tautas teikas un pasakas, 13. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1969
 • Šmits, P. (1970). Latviešu tautas teikas un pasakas, 14. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1970
 • Šmits, P. (1970). Latviešu tautas teikas un pasakas, 15. Rīga: Latvju grāmata. LFK PP-V ŠMITS 600 1970

Latviešu tautas ticējumi (1991-1993):

 • Šmits, P. (1992). Latviešu tautas ticējumi, 1. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-TB ŠMITS 600 1992-1
 • Šmits, P. (1993). Latviešu tautas ticējumi, 2. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-TB ŠMITS 600 1993-2
 • Šmits, P. (1993). Latviešu tautas ticējumi, 3. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-TB ŠMITS 600 1993-3
 • Šmits, P. (1991). Latviešu tautas ticējumi, 4. Rīga: Latviešu folkloras krātuve. LFK PP-TB ŠMITS 600 1991-4

Par Pēteri Šmitu:

 • Filologu biedrības raksti, 19. sējums: Pētera Šmita piemiņai. (1938). Rīga: Filologu biedrības izdevums.
 • Stradiņš, J. (Red.). (2018). Latvija un latvieši, 1. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. LFK LVK LATVIJA 804 2018-1
 • Treija, R. (Red.). (2019). Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē. Rīga: LU LFMI. LFK PLF LAT 805 2019

Pēteris Šmits