Norādījumi tautas meldiju krājējiem. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūts.

Jautājumu lapa folkloras materiālu vākšanai. (1923). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Par bērnu dziesmu un pantu krāšanu. (1923). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapa par bērnu dziesmām un pantiem. (1924). Rīga: Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.

Instrukcijas tautas tradīciju krājējiem II: Rotaļas. Dzīvnieku valoda. (1926). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Pasakas. (1926). Rīga: Izglītības Mēnešraksts.

Vispārīgi aizrādījumi tautas tradīciju krājējiem. (1927). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem: Ievads. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem I: Mājas un saimniecība. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem II: Zvejniecība un zivis. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem III: Mežs, medniecība un meža dzīvnieki. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem IV: Lopu un mājas dzīvnieku kopšana. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem V: Zemkopība. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem VI: Rūpniecība, tirgošanās, ceļošana, turība. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem VII: Dabas parādības, debess spīdekļi, laika un gada paredzēšana. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem VIII: Attiecības tuvinieku un kaimiņu starpā. (1928). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem IX: Burvji, raganas, zīlnieki, buršana un pareģošana. (1929). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem X un XI: Pārdabiskas būtnes, cilvēku un kustoņu aizgādņi, ziedošana un ievērojamas vietas. (1929). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem XII: Svētki un svinamās dienas. Jaunsgads. (1929). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem XIII: Radošanās un radinieki. (1929). Rīga: Latviešu folkloras krātuve.

Uzaicinājums un lūgums latviešu sakāmvārdu un parunu vākšanas lietā. (1935). Rīga: Zeltene.

Vāksim kolchozu un revolucionāro folkloru! Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūts.

Aizrādījumi folkloras materiālu vācējiem par tautas ārstniecību. (1947). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūts.

Aizrādījumi jaunās folkloras vācējiem. (1947). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūts.

Vāciet padomju folkloru! (1947). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūts.

Vispārīgie aizrādījumi folkloras materiālu vācējiem. (1947). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūts.